Southeast asian languages

Transcriber / QA – Vietnamese (Người phiên âm Tiếng Việt / QA Tiếng Việt) Full Time on the ground

RSS
Follow by Email
Twitter
LinkedIn
media